Cây Hồ tiêu. Bệnh hại và cách phòng trừ
Đăng ngày 17-09-2013 Lúc 11:06'- 4751 Lượt xem
Giá: 55 000 VND / 1 Cái
Tiêu là cây trồng siêu lợi nhuận, tuy nhiên người trồng tiêu gặp rất nhiều rủi ro, vì cây tiêu có nhiều bệnh hại. Hơn thế nữa, nhiều năm qua trồng tiêu ở nước ta chủ yếu thâm canh bằng biện pháp khoa học ( phân bón thuốc BVTV hoá học )làm cho bệnh hại càng thêm phá hại nặng nề.